Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn zeer belangrijk waarden, niet alleen online maar ook offline tijdens onze gesprekken. Anouk Mattheeuws vindt het belangrijk dat je privacy beschermd is en dat er op een veilige manier mee omgegaan wordt.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit privicybeleid is van toepassing op de diensten van Your Inner Smile (niet op andere sites en bronnen). Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid.

Your Inner Smile
Anouk Mattheeuws
Maatschappelijke zetel
Arendsstraat 151
8530 Harelbeke
Ondernemingsnummer BE 0720 553 414

Je gegevens worden enkel door Anouk verwerkt. Anouk draagt zorg voor de persoonlijke informatie die je aan Your Inner Smile verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we om je persoonsgegevens in te vullen op een contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.  Anouk zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ze beschikt.

Anouk verzamelt enkel die gegevens die nodig zijn om aan een bepaald deel van de dienstverlening te voldoen of om informatie door te sturen.

Dit kan zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • data en duur van de coachsessies
 • BTW-nummer en/of andere facturatiegegevens
 • beroepsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding
 • persoonlijke verslagen en/of e-mails of berichten als er onderling contact is geweest

Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingprofielen.

De gegevens worden enkel gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server of in een afgesloten kast (als het gaat over nota’s van de gesprekken) waar enkel Anouk in kan.

Anouk zal de gegevens alleen met anderen delen als we dit vooraf hebben aangegeven (zoals bijvoorbeeld bij Loopbaanbegeleiding met cheques van de VDAB waar de VDAB het recht heeft om het bewijs van deelname te controleren).

Daarnaast zal je, door het invullen van het contactformulier, een nieuwsbrief ontvangen. In iedere nieuwsbrief kan je je onderaan indien gewenst weer uitschrijven.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf.

Persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste gebruik bijgehouden (met uitzondering van de facturatiegegevens).

Voor de diensten die gebeuren met loopbaancheques van de VDAB is Anouk wettelijk verplicht om alle gegevens 10 jaar bij te houden.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Anouk verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden tenzij:

 • dit in onderling overleg gebeurt en met schriftelijke toestemming
 • door het gebruik van software die noodzakelijk is om business te doen: bijvoorbeeld MailCimp, Google, Dropbox, CoreTalents (voor de KernTalentenanalyse),…
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het werken met de loopbaancheques van de VDAB

Anouk maakt enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als ze er een verwerkingsovereenkomst mee heeft, als ze nodig zijn voor de dienstverlening en informatieverstrekking en als ze kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, facturatie,…) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Anouk Mattheeuws van ‘Your Inner Smile’ is de enige die jouw persoonsgegevens kan inkijken en is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). Deze info wordt geanalyseerd met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om de website te kunnen verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google of andere derden.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Door de cookies krijgen we informatie over hoe mensen de site gebruiken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Anouk biedt alle bezoekers van de site de mogelijkheid tot inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die op dat moment aan haar werden verstrekt.

Als je je gegevens wil aanpassen (omdat de gegevens onjuist of onvolledig zijn) heb je het recht Anouk te vragen deze gegevens aan te passen.

Je hebt ook het recht om je persoonlijke gegevens te verwijderen (om vergeten te worden) bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Uitzondering hierop zijn:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • om redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid
 • met oog op archivering in het algemeen belang of statistische doeleinden
 • voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

Anouk controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid verbeteringen kan aanbrengen. De laatste update is van 10/09/2020.

Als je zelf vragen of verbeterpunten hebt, kan je altijd contact opnemen met anouk@yourinnersmile.be